• 31.01. - 05.12.2018
  The Feldenkrais Method – ATM classes in Newland 2018 » read more «

 • 18.02. - 25.11.2018
  FREE Tango Practica @ The SUNDAY SERVICE in Lydney » read more «

 • 02.04. - 01.12.2018
  Argentine Tango Classes in Newland 2018 » read more «

CykelTango | Malmö

Apr 19th, 2010 by Bärbel | 0

Yesterday (17th April 2010) a new idea was born:
CykelTango in Malmö (S) by Maya Wiehe.

Maya Wiehe came up with the following description:

CykelTango in Malmö

For all of us who are prepared to cycle to various locations in Malmö to organize milongas in unusual places.
For all of us who are prepared to propose unusual places – such own farms, small squares, foyers etc. to organize “spontaneous street tango”.

Dear tango friends!

You are welcome to participate in new club – CykelTango in Malmö. One of my thoughts with this club is to integrate two interesting phenomena that characterize the town.

 1. By cycle around to the different locations of the members will propose, we can get to know the city better.
 2. And by tango in different locations, we will help other people in town to get to know tango.

Offered: A tango music Christiania bike equipped and huge desire to play / hear tango music here and there in Malmö.

Wanted: Bikes tango enthusiasts who also are willing to pay a little money to fund it. (Type practica price)

CykelTango

The original version (Swedisch):

CykelTango i Malmö

För alla oss som kan tänka sig att cykla till olika ställen inom Malmö för att ordna milongor på ovanliga platser.
För alla oss som kan tänka sig att föreslå ovanliga platser – typ egna gårdar, små torg, foajéer, etc. för att ordna ”spontan gatutango”.

Kära tangovänner!

Välkomna att delta i nya klubben – CykelTango i Malmö. En av mina tankar med denna klubb är att integrera två intressanta företeelser som präglar staden.

 1. Genom att cykla runt till de olika platserna som medlemmarna kommer att föreslå kan vi lära känna staden bättre.
 2. Och genom att dansa tango på olika platser kommer vi att hjälpa andra invånare i staden att lära känna tangon.

Finnes: En tangomusikutrustad Christianiacykel och enormt stor lust att spela/höra tangomusik lite varstans i Malmö.

Sökes: Cyklande tangoentusiaster som dessutom är beredda att betala en liten slant för att finansiera det hela. (Typ praktikapris)

Logga in på Tangoportalen och gå med i klubben. :)

Comments are closed.