• 31.01. - 05.12.2018
  The Feldenkrais Method – ATM classes in Newland 2018 » read more «

 • 18.02. - 25.11.2018
  FREE Tango Practica @ The SUNDAY SERVICE in Lydney » read more «

 • 02.04. - 01.12.2018
  Argentine Tango Classes in Newland 2018 » read more «

Videos TK Tirsdagspraktikan | Lund (June 2010)

Jul 2nd, 2010 by Bärbel | 0

The 22nd June 2010 I travelled to Lund to teach and dj TK Tirsdagspraktikan.

 • Balansklass med Bärbel från Köpenhamn
 • kl 18.30–19.30
 • Tisdagspraktikan med DJ Bärbel Rücker | Tanzbar
 • kl 19.30–22
 • Arr: Tangokompaniet
 • Västgöta nation, Tornavägen 19, 22363 Lund

Have a look at the videos.

video 01 – TK Practica i Lund | 22nd June 2010

video 02 – TK Practica i Lund | 22nd June 2010

Argentine Tango Teacher & DJ Bärbel Rücker | Tanzbar
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Comments are closed.